Marcas, identidad, comunicación, formación: Gestión integral de la comunicación y el conocimiento
Aquest article ha estat escrit originalment en castellà. L'hem traduït automàticament per a la vostra comoditat. Tot i que hem fet esforços raonables per a aconseguir una traducció precisa, cap traducció automática és perfecta ni tampoc pretén substituir-ne una d'humana. El text original de l'article en castellà podeu veure'l a La 'Small Business Act' moviliza 100.000 millones a favor de los emprendedores y pymes

La 'Small Business Act' mobilitza 100.000 milions a favor dels emprenedors i pimes

22/07/2011

22 de juliol de 2011

El Ministeri d'Indústria, en col·laboració amb altres dotze departaments ministerials, ha elaborat un Informe que presenta un balanç de les iniciatives desenvolupades a Espanya des de l'adopció de la 'Small Business Act' (SBA) o Llei europea de la Petita Empresa, centrada a impulsar el teixit empresarial i productiu dels emprenedors i les pimes.
La Directora General de Política de la pime, Estela Gallego Valdueza, ha presentat el balanç d'aquest informe acompanyada per Mr. Pimes Europeu, Daniel Calleja i Crespo, màxim responsable europeu de la política de suport al sector, i pel president de CEPYME, Jesús Terciado Valls.
La SBA és una iniciativa no vinculant jurídicament que estableix les directrius de la política europea de suport a la creació, innovació i creixement de les pimes. Des de la seva engegada, al desembre de 2008, ha mobilitzat prop de 100.000 milions d'euros a Espanya en el període 2009-2011 a través de diferents mesures i programes amb l'objectiu de convertir a les PIMES en el motor de l'economia europea en 2020.
En la Unió Europea existeixen 23 milions de pimes que representen el 99,8% de les empreses que operen en aquest territori. Aporten les dues terceres parts de l'ocupació i el 58% del VAB. A Espanya, les pimes representen el 99,9% de les empreses. La seva contribució a l'ocupació és del 78% i al VAB del 68%, deu punts per sobre de la mitjana de la Unió Europea, la qual cosa fa que l'aplicació dels principis de la “Small Bussines Act” coure especial significat.
“Aquestes iniciatives –ha subratllat Estela Gallego, directora general de Política de la pime– són de gran rellevància per a la nostra economia perquè la pime, tant en època de crisi com de bonança, és el motor de l'economia espanyola. El seu creixement és clau en el nostre marc econòmic”.

Per al president de CEPYME, Jesús Terciado, “la SBA és molt valuosa perquè recolza tres assumptes fonamentals per a les pimes: el finançament, millora l'entorn regulatori i redueix les càrregues administratives, i afavoreix la seva internacionalització”.