Marcas, identidad, comunicación, formación: Gestión integral de la comunicación y el conocimiento
Aquest article ha estat escrit originalment en castellà. L'hem traduït automàticament per a la vostra comoditat. Tot i que hem fet esforços raonables per a aconseguir una traducció precisa, cap traducció automática és perfecta ni tampoc pretén substituir-ne una d'humana. El text original de l'article en castellà podeu veure'l a Reducción de costes en extrusión mediante el uso de reciclados
És recomanable buscar proveïdors consolidats

Reducció de costos en extrusió mitjançant l'ús de reciclats

José María Alegre15/03/2002

RECICLAT

La utilització de materials plàstics reciclats, des de l'inici del desenvolupament de la indústria transformadora fins fa uns anys, es tractava d'una mera transacció comercial entre recicladors i transformadors. Avui en dia, encara que la clau continuï estant entre aquests dos sectors d'activitat industrial, els temes de reciclats són motiu d'interès i d'intervenció del que s'ha vingut a denominar agents socials, és a dir: Administració, organitzacions i Sistemes Integrats de Gestió de materials, i els esforços per motivar la seva utilització.
La pressió i ampliació de les intervencions en aquest tema, ve motivada per les actuacions sobre la gestió dels residus i considerar aquests com la font d'aprovisionament dels reciclats.
La seva transformació dóna un valor afegit als retalls i als residus, sobre els que són d'aplicació uns nous condicionants legislatius i administratius, transposició de directives de la Comunitat Europea. Actualment ja és vigent la Llei 10/98 de Residus, la qual obliga que les empreses gestores de residus hagin d'estar autoritzades i inscrites en un registre, ha de donar compte de les quantitats que es valoritzen a les seves instal·lacions. En conseqüència, només s'han d'adquirir materials recuperats que procedeixin d'empreses gestores que compleixin amb els requisits administratius mínims propis de tota activitat industrial o comercial i degudament registrades o autoritzades. En la nostra opinió això redunda en benefici de les empreses transformadores o utilitzadores ja que les empreses gestores han de complir tot un seguit de requisits legals i ambientals.
Els sectors de consum sobre els quals s'han desenvolupat o estan desenvolupant plans de gestió són: envàs i embalatge, agrícola, automòbil, electrònica, electrodomèstics i construcció.
Un d'ells, el d'envàs i embalatge per a aplicacions domèstiques, té internalitzat el sobrecost de la seva recuperació, en altres sectors està en fase de desenvolupament.
La Comissió Europea va publicar, fa uns mesos, un document sobre Política Integrada de Producte (IPP) enfocat a reduir els efectes ambientals dels productes durant el seu cicle de vida, amb objectius clars d'estimular el consumidor perquè demani "productes verds". En aquest concepte cal tant el disseny per a l'ús de materials reciclables, el desmuntatge senzill i l'ús de materials reciclables. Dins d'aquesta línia i amb similars objectius, la Generalitat de Catalunya ha publicat la resolució de 9 d'octubre de 2001, per la qual s'estableixen els criteris per atorgar el Distintiu de Garantia de la Qualitat Ambiental, en què els productes han d'estar constituïts per un 80% de reciclatge, en certes categories és suficient el 40%. És rellevant la campanya que està portant a terme el "Centre Català del Reciclatge" per incentivar les compres de productes reciclats per part de les administracions públiques.

El sector reciclador

A Espanya, des de fa més de 30 anys, sabem que ha existit una activitat industrial recicladora en què, segons dades de ANARPLA, estan identificades 130 empreses, de les quals 14 superen les 6.700 t / any de capacitat i disposen de bons equipaments, i 26 són de capacitat entre 3.000 i 6.700 t / any, cinc d'elles compten amb Certificació UNE-EN-ISO 9002 i altres dos es troben en procés d'implantació de Sistema d'Assegurament de la Qualitat per Certificar.
És important proveir-se de recicladors consolidats, que compten amb una llarga experiència en la manipulació de materials, la seva xarxa d'aprovisionaments és estable i dimensionada la qual cosa els permet assegurar la qualitat dels seus garbelladures i triturats.

Taula 1
: Resum d'orígens de procedència i destinació (Dades Anarpla).

Total reciclat (net): 322.108 t


Taula 2:
Consumo per materials

PEAD PEBD PVC PP PS PET Tècnics i altres TOTAL
t 71.936 166.547 20.077 23.411 16.407 6.494 17.236 322.108
% 22,34 51,70 6,23 7,27 5,01 2,01 5,35 100,00

El desenvolupament de noves tecnologies

L'engegada de programes sectorials de reciclat com la recollida selectiva d'envasos de RSU, la de V.F.O., electrònica, etc., poden generar unes noves famílies de materials: a) El reciclat de PET, que se subministra en escates (6.500 t/2.000) i b) les barreges (commingled) de materials heterogenis o materials entremesclats, però en què un d'ells és predominant, generalment és el PEAD. S'han desenvolupat tecnologies que permeten el modelat de peces gruixudes i en això basen la seva rigidesa. Els productes típics són taulers (lumber) i palets. Aquestes tecnologies tenen l'avantatge que permeten la utilització directa de triturados sense passar per la fase de granza, fins i tot algun propugna la utilització directa de materials bruts, havent-los sotmès només a operacions de triturado. És recomanable sempre incorporar una fase de rentat que elimina terres i metalls que poden danyar els equips.

L'evolució dels preus dels materials reciclats

La millor estabilitat davant la dels materials verges ha estat l'avantatge competitiu punta en els anys 1999 i 2000. Els recicladors difícilment poden baixar els preus en les zones vall ja que han de suportar unes despeses d'estructura. Si baixen, o el transformador-comprador exigeix per comparació amb suposades ofertes, preus baixos, evidentment només pot ser a costa de les despeses d'estructura, que combinat amb una baixa incentivació en l'adquisició de materials, es tradueix en una disminució de la qualitat o regularitat de la producció.

Aquest és potser un dels motius importants pels quals no és recomanable el basar l'oportunitat de la compra merament en les ofertes més baixes i el salt de proveïdors. S'ha pogut comprovar, repetidament, com les fatigues dels transformadors a l'ús de reciclats s'han produït per motius de canvis repetits de proveïdors (recicladors) inclosa la importació, buscant preus baixos sense considerar que els reciclats "bons" tenen necessàriament un preu mínim i no és bo penalitzar al reciclador amb algunes pràctiques poc formals.

En els gràfics annexos, d'evolució de preus de materials gran consum, s'observa com l'oscil de preus dels reciclats no segueix exactament la dels preus dels materials verge.

Observació: Els preus grafiats són preus mitjanes de barreja de colors, aptes per a negre o tons foscos, situats a peu de magatzem del reciclador. Els materials transparents i colors clars se situen en preus més alts en funció de la demanda.

TAULES EVOLUCIÓ PREUS DE LES MATÈRIES PLÀSTIQUES A EUROPA

Preus del Polietilè (PE) verge i reciclat (1993-98)

foto
foto
foto
foto

Empreses o entitats relacionades

Asociación Nacional de Recicladores de Plástico

Enllaços destacats

Transplast, salón de transformadores de plástico, la ocasión perfecta para hacerse visible, del 16 al 18 de octubre de 2018, consulta aquí toda la informaciónChemplast Expo 2018 - 6-8 noviembre 2018 Madrid - ¡Participa!Composite Spain - Feria de Madrid 26 -27 septiembre 2018 - La única feria de composites y materiales avanzados en España

ÚLTIMAS NOTICIAS

OPINIÓN

OTRAS SECCIONES

Serveis