Marcas, identidad, comunicación, formación: Gestión integral de la comunicación y el conocimiento
Aquest article ha estat escrit originalment en castellà. L'hem traduït automàticament per a la vostra comoditat. Tot i que hem fet esforços raonables per a aconseguir una traducció precisa, cap traducció automática és perfecta ni tampoc pretén substituir-ne una d'humana. El text original de l'article en castellà podeu veure'l a Fomento licita operaciones de conservación en varias carreteras de Madrid

Foment licita operacions de conservació en diverses carreteres de Madrid

24/02/2012

24 de febrer de 2012

El Ministeri de Foment ha licitat, segons publica el BOE, l'execució de diverses operacions de conservació i explotació en diverses carreteres a la província de Madrid, concretament en la M-40, M-11, M-12, M-13, M-14, M-110, M-21, M-22, M-23, Av. Andalusia i A-5/1. El valor benvolgut del contracte ascendeix a la quantitat de 59.969.049,97 euros.

Els contractes de serveis d'assistència tècnica per a l'execució d'operacions de conservació i explotació a la Xarxa de Carreteres de l'Estat sorgeixen amb un objectiu: millorar el servei que es presta als usuaris de les carreteres, incrementant la seguretat vial.

Entre els treballs que hauran de realitzar-se es troben els serveis de comunicacions, vigilància, atenció a accidents, manteniment dels elements de la carretera, serveis de vialidad hivernal, manteniment sistemàtic de les instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica, enllumenat, senyalització variable i semaforización.

A més, s'inclouen les labors d'establiment d'inventaris i reconeixements d'estat, agenda d'informació d'estat i funcionament de la carretera, programació, coordinació, seguiment i informació de l'execució dels treballs, actuacions de suport a l'explotació, estudis d'accidentalitat i informes de seguretat vial.

Així mateix, es realitzaran els treballs d'esbrossi, fresats i reposició del ferm, neteja de cunetes, i en general, totes les labors de conservació ordinària de les vies al seu càrrec.

Empreses o entitats relacionades

Ministerio de Fomento

TOP PRODUCTS

EPIROC

Monitorización de equipos

EPIROC

ÚLTIMAS NOTICIAS

OPINIÓN

OTRAS SECCIONES

Serveis