Marcas, identidad, comunicación, formación: Gestión integral de la comunicación y el conocimiento

Betonok Maquinaria - Equips portàtils de plasma

Thermal-Dynamics Cutmaster

Sistemes de plasma automàtics: per a sistemes de tall automàtics que empren aire comprimit com a gas de cort

Fotografia de Sistemes de plasma automàtics
Betonok Maquinària és distribuïdor de les prestigioses signatures de generadors de plasma Thermal-Dynamics, proveint d'una extensa varietat d'equips de plasma per als sistemes de tall mecanitzat amb els quals cobreixen totes les necessitats de tall per plasma. Estan dissenyats per treballar en sistemes de tall automàtics que empren aire comprimit com a gas de cort. Els següents models són; Cutmaster A40, Cutmaster A60, Cutmaster A80 i Cutmaster A120. Amb aquesta sèrie de Thermal-Dynamics es pot tallar fins a 40 mm d'espessor.

Thermal-Dynamics introdueix la nova generació d'equips automàtics sèrie A Cutmaster, basada en la mateixa plataforma que la sèrie anterior True Cutmaster. Amb una potència útil del 80% del cicle de treball, manté una alta producció de tall fins a en els entorns més difícils. Compta amb un disseny lleuger, compacte i amb ancoratge de fàcil muntatge per instal·lar en qualsevol lloc. Inclou un complet interface CNC accessible des del connector CPC situat en la part posterior de la font d'alimentació. L'interface CPC inclou l'opció d'ON/ OFF, OK per moure i ajustar el senyal del voltatge. L'arc del voltatge està disponible a l'interior de la font d'alimentació i usant un terminal intern de connexió.

La sèrie A Cutmaster inclou la torxa SL100 amb connector (ATC) de ràpid canvi de torxa. Les longituds estàndard amb que se subministra la torxa és 7,6, 10,7 i 15,20 m (disponible fins a 30,5 m). La tecnologia start elimina les interferències electròniques que es poden produir en altres dissenys. La torxa SL100 proporciona un ràpid, fiable i fort arc pilot per perforar la xapa gruixuda. Pot fins i tot tallar reixeta ràpidament i fàcilment.