Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Tornillería Amezua, S.A. - Datos de contacto

Ubicación y datos de contacto
Tornillería Amezua, S.A.
Estación, 13
48240 Berriz (Bizkaia) España
☎:  +34‑‑946824059  
🖷:  +34‑‑946827980
w:  www.tornilleria-amezua.com