Marcas, identidad, comunicación, formación: Gestión integral de la comunicación y el conocimiento

Beko Tecnológica España, S.L. - Presentació

Dades de contacte


Torruella i Urpina 37-42, nave 6
08758 Cervelló (Barcelona) Espanya

Tecnologia d'aire comprimit

Ubicació de Beko Tecnológica España, S.L.

Presentació


Beko Tecnológica España, S.L.

BEKO Technologies és sinònim del millor en tecnologia d'aire comprimit. Des de fa més de dues dècades, BEKO Technologies treballa en el desenvolupament, fabricació i venda de components i sistemes d'alta eficiència per al tractament de l'aire comprimit i condensats.
Actualment, BEKO Technologies ofereix una completa gamma de porductos que cobreixen tot el camp de la tecnologia de l'aire comprimit.