Marcas, identidad, comunicación, formación: Gestión integral de la comunicación y el conocimiento

Vivre en Bois (Vive la Madera) (Piveteau) - Presentació

Dades de contacte


Carretera C-17, km 18,5
08403 Granollers (Barcelona) Espanya

Distribució de productes de fusta per a la construcció, mobiliari i equipament d'exteriors

Ubicació de Vivre en Bois (Vive la Madera) (Piveteau)

Presentació


Vivre en Bois (Vive la Madera) (Piveteau)

Des de fa més de 60 anys Piveteaubois és l'especialista dels productes destinats a la construcció, al mobiliari i l'equipament d'exteriors.
La passió per la fusta, el respecte dels coneixements tècnics dels professionals, les ganes d'emprendre han orientat la creació i el desenvolupament de l'empresa familiar.
L'empresa Piveteaubois es compromet concretament amb una política de desenvolupament sostenible. Això implica canvis en els comportaments, i evolucions en les maneres de producció. Es tracta d'un veritable desafiament, on cada
bon procedir enfervoreix un altre. Els primers passos es van efectuar en un “bosc” de gestió i d'idees, un nou camí s'obre a nosaltres per a l'avenir de tots.
Per Piveteaubois, el respecte dels productes naturals es tradueix en l'elecció
dels socis industrials de referència per:
La utilització de productes de conservació de la fusta a força de components
orgànics biodegradables.
L'ús de cues mico-components sense formaldehido (per a la fabricació de
laminatge-encolat).
L'aplicació de productes a l'aigua sense dissolvents per als acabats.
La gestió de l'aigua i el reciclatge d'aigües de pluja utilitzades generalment per a la impregnació de la fusta.
La selecció i la revaloració de tots els materials concebuts per a la producció de (papers, cartrons, metalls, fustes, plàstics, etc).