Marcas, identidad, comunicación, formación: Gestión integral de la comunicación y el conocimiento

Vive la Madera (Piveteau) - Presentació

Dades de contacte


Carretera C-17, km 18,5
08403 Granollers (Barcelona) Espanya

Distribució de productes de fusta per a la construcció, mobiliari i equipament d'exteriors

Ubicació de Vive la Madera (Piveteau)

Presentació


Vive la Madera (Piveteau)

Des de fa més de 60 anys Piveteaubois és l'especialista dels productes destinats a la construcció, al mobiliari i l'equipament d'exteriors.
La passió per la fusta, el respecte dels coneixements tècnics dels professionals, les ganes d'emprendre han orientat la creació i el desenvolupament de l'empresa familiar.
L'empresa Piveteaubois es compromet concretament amb una política de desenvolupament sostenible. Això implica canvis en els comportaments, i evolucions en les maneres de producció. Es tracta d'un veritable desafiament, on cada
bon procedir enfervoreix un altre. Els primers passos es van efectuar en un “bosc” de gestió i d'idees, un nou camí s'obre a nosaltres per a l'avenir de tots.
Per Piveteaubois, el respecte dels productes naturals es tradueix en l'elecció
dels socis industrials de referència per:
La utilització de productes de conservació de la fusta a força de components
orgànics biodegradables.
L'ús de cues mico-components sense formaldehido (per a la fabricació de
laminatge-encolat).
L'aplicació de productes a l'aigua sense dissolvents per als acabats.
La gestió de l'aigua i el reciclatge d'aigües de pluja utilitzades generalment per a la impregnació de la fusta.
La selecció i la revaloració de tots els materials concebuts per a la producció de (papers, cartrons, metalls, fustes, plàstics, etc).