Marcas, identidad, comunicación, formación: Gestión integral de la comunicación y el conocimiento

Grupo Vento - Enginyeria i consultoria energètica

Grupo Vento

Solucions tècniques: per al sector biodiesel

Fotografia de Solucions tècniques
Indetec realitza un subministrament d'equips per a l'elaboració de biodiesel, com a reactors d'esterificació i transesterificación, reactors de formació de metóxido, equips per a recuperació de metanol, evaporadors per a deshidratació de biodiesel, recuperació i purificació de glicerina, dipòsits de procés i magatzem de productes (segons normativa APQ). Ofereix assessorament personalitzat en processos d'obtenció de biodiesel; tractament d'abocaments; processos integrats d'abocament ‘zero’ revaloració de subproductes; implantació de programes informàtics per al control i gestió de la producció mitjançant sistema Scada; optimització de processos; R+D+ i per a nous processos industrials; i estudis de viabilitat, avantprojectes, projectes, adreça d'obra, instal·lació ‘clau en mà’.