Marcas, identidad, comunicación, formación: Gestión integral de la comunicación y el conocimiento

Grupo Vento - Intrercanviadors de calor per a climatització

Grupo Vento

Intercanvi tèrmic: d'aplicació en l'accionament d'evaporadors, etc

Fotografia de Intercanvi tèrmic
En l'intercanvi tèrmic s'empren diverses tecnologies quant a les fas tubulars d'evaporació, els condensadors, els bescanviadors de plaques, els bescanviadors de tub coaxial i la pasterrización.

són d'aplicació possible en el condicionament o substitució d'evaporadors i condensadors existents, l'escalfament o refredament de fluids (aprofitament energètic). Per a l'eliminació d'aigua, minimització d'abocaments (taladrinas, líquids), (aprofitament energètic). Pasterización de productes alimentosos (suc, most, orxata, llet, salses, va venir, etc.). Enfriantes de concentrat (suc, most, etc.).