Marcas, identidad, comunicación, formación: Gestión integral de la comunicación y el conocimiento

Grupo Vento - Altres equips per al processament de raïm

Grupo Vento

Extracció per dissolvents: en plantes completes per a obtenció d'OLR de pimentón, etc

Fotografia de Extracció per dissolvents
Per a l'extracció per dissolvents s'empren tres tipus de tecnologies: els extractors rotatius discontinus, les bandes de difusió contínues i la desalcoholización.

Aquestes són les possibles aplicacions que té en plantes completes per a obtenció d'OLR de pimentón (sistema patentat), desalcoholización i obtenció de matèria tartàrica d'orujo, obtenció de colorants naturals(antocianos/carotenos/enocianina/ resceratrol/acidifico máslinico) i obtenció d'olis essencials de plantes aromàtiques i obtenció d'extractes vegetals.