Marcas, identidad, comunicación, formación: Gestión integral de la comunicación y el conocimiento

Grupo Vento - Fitxes de producte

Agrocombustibles- equips, sistemes i instal·lacions

Altres equips per a l'elaboració de vins

Altres equips per al processament de raïm

Altres equips per al tractament de fluids

Bombes centrífugues per clarificar, decantar i separar

Destil·ladores de begudes alcohòliques

Enginyeria i consultoria energètica

Enginyeria i consultoria per a la indústria química i farmacèutica

Enginyeria i consutoria per a la indústria vitivinícola

Equips de depuració

Equips per a l'obtenció de sucs

Equips per al tractament d'aigües residuals

Intrercanviadors de calor per a climatització

Maquinària per a l'elaboració d'altres begudes alcohòliques

Reactors i fermentadors