Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Felder Group Ibérica, S.L. - Equips d'aspiració per a fusta

Felder RL 200

Sistemes d'aspiració amb aire purificat: per a encenall de fusta

Fotografia de Sistemes d'aspiració amb aire purificat
Els sistemes d'aspiració amb aire purificat de Felder són un factor decisiu per a la seva salut. La concentració de la pols residual en l'atmosfera és menys de 0,2 g/m³. Això és garantit pels elements del filtre (BIA de la categoria G) i per la roda del ventilador disposada del costat de l'aire filtrat.

Algunes de les seves característiques són:

Comprovat segons assaig de pols H3

Mòbil

Presa d'aspiració Ø 200 mm

Cap. sac per a encenalls 200 litres