Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Felder Group Ibérica, S.L. - Equips d'aspiració per a fusta

Felder AF 22

Sistemes d'aspiració: amb capacitat de sacs d'encenalls de 400

Fotografia de Sistemes d'aspiració
El sistema d'aspiració de Felder compta amb una màxima capacitat d'aspiració en un espai molt reduït. Molt fàcil d'usar gràcies al sistema de canvi ràpid de sacs d'encenalls. Posseeix preses d'aspiració utilitzables tant per a flexibles com per a tubs d'aspiració. Disposa de sacs d'encenalls de material especial apte per a gran contingut de pols en l'aire aspirat.

Entre les seves característiques destaquen:

Fix

Pren d'aspiració 160 mm

Flux volumètric máxi. 3100 m³/h

Depressió máxi. 2510 Pa

Capacitat de sacs d'encenalls 400 litres, sist. de canvi ràpid de sacs