Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Felder Group Ibérica, S.L. - Equips d'aspiració per a fusta

Felder AF 14

Sistemes d'aspiració: mòbil

Fotografia de Sistemes d'aspiració
El sistema d'aspiració de Felder compten amb una màxima capacitat d'aspiració en un espai molt reduït. Molt fàcil d'usar gràcies al sistema de canvi ràpid de sacs d'encenalls. Posseeix preses d'aspiració utilitzables tant per a flexibles com per a tubs d'aspiració. Disposa de sacs d'encenalls de material especial apte per a gran contingut de pols en l'aire aspirat.

Entre les seves característiques destaquen:

Mòbil

Presa d'aspiració 140 mm

Cabal d'aspiració 2350 m³/h

Pressió de buit 2140 Pa

Capacitat de sac d'encenalls 200 litres