Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Tesa Technology Ibérica - Projectors i mesuradors de perfils i sistemes de video 2D

Tesa Visio 300

Sistema vídeo

Fotografia de Sistema vídeo
El concepte del sistema vídeo Tesa-Visio ha estat reconsiderat per treure un model, avui disponible en 3 variants:

- Tesa-Visio 300 manual amb programa Tesa-Vista

- Tesa-Visio 300 manual amb programa PCDmis

- Tesa-Visio 300 DCC motoritzada amb programa PCDmis-Visió

La nova estructura monobloque suporta una taula de mesura de coordenades de 300 x 200 mm. i un eix vertical amb una recorregut de 150 mm. Té dues fonts d'il·luminació episcópica (LEDs) -anul·lar i coaxial i diascópica per LED veure't. La vida és pràcticament il·limitada. Per a la mesura de peces voluminoses, s'ofereixen uns suplements de 75 i 150 mm. El nou sistema de mesura òptic sense contacte TESA-VISIO és un producte Swiss Made que es presta igualment a la mesura tridimensional.