Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Hersan (J.J.E. Hernández, S.A.) - Serres circulars per a fusta

Weinig UniRip 310

Serres múltiples: 40% més rigidesa i estabilitat comparat amb dissenys oberts

Fotografia de Serres múltiples
La base, tancada, forma una unitat amb les parets laterals, consta de peces doblegades i tronqueladas de soldadura, optimització contra vibracions amb anàlisis FEM; 40% més rigidesa i estabilitat comparat amb dissenys oberts; permet la suspensió bilateral del grup prensor i del braç de les trapes d'estelles.:

Arrossegament mitjançant cadena, guia prismàtica bilateral amb més benefici gràcies a l'alta productivitat i qualitat dels productes serrats.

Sistema de fixació ràpid Quickfix amb més benefici gràcies a la flexibilitat i una productivitat alta a causa de temps de preparació més curts.

Control més senzill, més benefici gràcies a l'alta productivitat i fiabilitat.

Àmplia protecció contra rebot i estelles

Característiques tècniques:

Ample de tall màxim 310 mm

Ample cadena 340 mm

Ample de pas, màxim / ample entrada 650 mm

Altura de tall màxim amb brida de fixació Quickfix 110 mm

Longitud de fusta mínima 500 mm

Velocitat d'avanç 5 - 35 m/min

Motor (opcional) 22 (37) kW

Diàmetre de fulla de serra mínima/màxima 300 mm / 350 mm

Peso 1.85 0 kg

Dimensions longitud x ample x altura 1,75 x 1,75 x 1,50 m

Altura de treball 850 mm

Diàmetre aspiració 250 mm

Volum d'aspiració necessari 5.300 m³/h