Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Hersan (J.J.E. Hernández, S.A.) - Serres alternatives horitzontals

Weinig FlexiRip

Serres longitudinals: compta amb làmines protectores al llarg de tota l'àrea de cort

Fotografia de Serres longitudinals
En les serres FlexiRip la fulla de la serra es desplaça a través de la peça que descansa sobre la taula, el sistema de cort s'activa mitjançant el pedal, en deixar anar el pedal la fulla de serra descendeix i torna per sota de la taula a la seva posició inicial. La velocitat de cort és ajustable d'1 a 80 m/min sense graduació, el grossor de cort és de fins a 195 mm.

La conducció del carro portasierra és sobre vies d'acer rodó, temperades i rectificades, per quatre rodes disposades lateralment i ajustables mitjançant eixos excèntrics.

L'ajust del topall d'amplària és mitjançant clavegueres de boles circulants i lliures de folgança.

La serra compta amb làmines protectores al llarg de tota l'àrea de cort; làser de 15 mW com a indicador de la línia de cort.