Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Hersan (J.J.E. Hernández, S.A.) - Serres de cinta per a fusta

Centauro SawFlex

Serres de cinta CNC: cort sagomado de peces de fusta i suro

Fotografia de Serres de cinta CNC
En la serra de cinta el desplaçament dels eixos X - I és sobre guies aplicades i patins de recirculació de boles. l'eix C correspon a la rotació de la fulla - 90° + 90° i està accionat per dos motors de c. c. en arbre elèctric.

Cicles de cort completament automàtics amb possibilitat d'actuació de l'operador

Temps d'equipament de la màquina summament reduïts

El panell de control, simple i a l'abast de la mà, permet un control total de la màquina

Làser per optimitzar el tall que és efectuat automàticament amb un simple comandament.

Possibilitat a cada cort és possible interrompre el cicle i refer-ho evitant d'aquesta forma els defectes del tauló.

Els perfils a realitzar són dibuixats mitjançant un programari CAD (ROBOCUT) el qual executa automàticament un control de factibilidad de la peça i successivament genera el programa a enviar a la màquina. També és possible carregar dibuixos en format estàndard DXF.

Projector per a una millor optimització de cort (opcional). Sobre el tauler és projectat, en la posició desitjada, el perfil del tall de realitzar.