Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Airmatic, S.A. - Seccionadors

Holz-her Serie Cut

Seccionadoras de panell: per a un tall eficient i exempt d'astellats de taulers de diferents materials

Fotografia de Seccionadoras de panell
Serres seccionadoras per a un tall eficient i exempt d'astellats de taulers de diferents materials. Tant en els tallers o la indústria de maquinat de la fusta, en els treballs interiors o construcció de locals comercials.

Aquestes màquines de tall convencen amb rendiments de volum màxims fins a para petites comandes amb la seva extraordinària i fiable precisió per a un màxim confort de maneig.

En la sèrie Cut el comandament Cutcontrol ve equipat de fàbrica amb el programari d'optimització Optipro.

Amb aquesta màquina es poden canviar aquests i molts altres paràmetres. Si es tracta de tall directe, cort NC o cort angular/bisellat la interfície de l'usuari en base gràfica possibilita un fàcil maneig, així com una àmplia gestió de comandes i material. A això, se sumeixi de forma opcional la impressió d'etiquetes amb disseny lliure per a impressió de text normal i de codi de barres que contribueixen a un eficient i rendible procés de producció.

La indicació de manteniment registra els temps de servei i visualitza automàticament a l'operador quan ha de realitzar-se manteniment en la màquina. Per a l'execució es disposa d'instruccions preinstaladas tant en text com a gràfiques. Per a un major confort de maneig es pot equipar una pantalla tàctil.