Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Felder Group Ibérica, S.L. - Planejadores per a fusta

Felder AD 951

Planejadores regruesadoras: amb nervadures massisses

Fotografia de Planejadores regruesadoras
El sistema d'ajust amb mecanisme de bloqueig de la taula de raspall, el recorregut circular de 120 mm de les fulles, així com l'eix de raspall patentat del sistema Felder garanteixen els resultats més exactes. Amb nervadures massisses i la guia de la taula de regrueso fixada sobre 4 suports proporcionen la màxima estabilitat.

El concepte de maneig intuïtiu redueix els treballs de conversió a un parell de moviments de palanca i fa de l'AD 951 una màquina de primera classe.

- Plegat intuïtiu i sincrònic de les taules de raspall duals.

- Espai ocupat mínim gràcies a la guia per assemblar optimitzada.

- Nou protector de raspall: la màxima seguretat en el treball amb el millor confort de maneig.

- L'eix de raspall del sistema Felder porta dècades garantint uns resultats de treball perfectes.

- Reducció a la meitat de la contaminació acústica gràcies a l'innovador eix de raspall amb fulla en espiral Silent-Power.