Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Felder Group Ibérica, S.L. - Planejadores per a fusta

Felder A951

Planejadores-regruesadoras: amb 510 mm d'amplària de raspallat

Fotografia de Planejadores-regruesadoras
L'amplària de raspall de 510 mm i la taula de regrueso de 254 mm d'espessor satisfan fins i tot les demandes de mecanitzat de fusta de grans dimensions. La guia per assemblar permet posicionar la màquina directament al costat de la paret del taller i amb això, un gran estalvi d'espai. El sistema patentat d'ajust de la taula de raspall en unió contínua amb ajust ràpid del despreniment d'encenalls de precisió i l'escala de lectura senzilla permeten obtenir una excel·lent qualitat de raspallat. L'acreditat sistema d'eix de raspall de Felder amb un cercle de gir de la fulla de 120 mm garanteix una perfecta imatge de raspallat, mentre que les fulles reversibles autoajustables estalvien temps i diners a l'hora de canviar-les.

El concepte de maneig intuïtiu redueix el temps per passar de la tasca de raspallat a la de regrueso a uns pocs moviments de la manija.

Reducció del soroll a la meitat amb l'eix de raspall amb fulla en espiral Silent-Power.