Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Hersan (J.J.E. Hernández, S.A.) - Planejadores per a fusta

Weinig Cube

Planejadores intel·ligents: permeten raspallar alhora les quatre cares de la peça de fusta

Fotografia de Planejadores intel·ligents
Gràcies a la seva robusta base, fabricada amb un innovador material compost, la planejadora Cube funciona en manera Plug & Play, és a dir, que disposa d'un maneig senzill i intuïtiu.

Els canvis de dimensions es realitzen amb els motors en marxa i simplement prement un botó de comandament.

Un raig làser projecta els ajustos de les clavegueres en la peça de treball, de manera que s'optimitzen els ajustos abans del mecanitzat, s'aprofita al màxim la fusta, amb una arrencada d'encenalls uniforme en les quatre cares, i es minimitzen els errors de producció.

El seu disseny compacte ofereix una menor necessitat d'espai.

Sistema de canvi de fulles senzill i precís.