Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Felder Group Ibérica, S.L. - Planejadores per a fusta

Felder AD 951

Planejadora-regruesadora: l'amplària del raspall és de 510 mm

Fotografia de Planejadora-regruesadora
La taula de raspall amb nervadures massisses i la guia de la taula de regrueso fixada sobre 4 suports proporcionen la màxima estabilitat. El sistema d'ajust amb mecanisme de bloqueig de la taula de raspall, el recorregut circular de 120 mm de les fulles, així com l'eix de raspall patentat del sistema Felder garanteixen els resultats més exactes. El concepte de maneig intuïtiu redueix els treballs de conversió a un parell de moviments de palanca i fa de l'AD 951 una màquina de primera classe.

- Amplària del raspall de 510 mm.

- Plegat intuïtiu i sincrònic de les taules de raspall duals.

- Espai ocupat mínim gràcies a la guia per assemblar optimitzada

- Nou protector de raspall: la màxima seguretat en el treball amb el millor confort de maneig.

- Reducció a la meitat de la contaminació acústica gràcies a l'innovador eix de raspall amb fulla en espiral Silent Power.