Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Tesa Technology Ibérica - Nivells

Tesa Microbevel 1

Nivells: recomanables per a inclinacions molt petita

Fotografia de Nivells
Tesa ofereix una gamma de nivells tan àmplia com el mercat demanda, des de nivells de bombolla fins als nivells més precisos, amb una apreciació d'1 µ/mm.

Microbevel 1 particularment recomanables per a inclinacions molt petites, com les dels marbres de control o bancades de màquines. Resisteixen condicions molt adverses.