Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Tesa Technology Ibérica - Micròmetres d'interiors

Gage Unitest

Micròmetres: permet el mesurament de cotes interiors més petites

Fotografia de Micròmetres
Seguint el mateix principi que l'Unimaster, l'Unitest permet el mesurament de cotes interiors més petites. Equipat amb un nonio i un comparador, facilita la recerca del mínim.