Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Tesa Technology Ibérica - Projectors i mesuradors de perfils i sistemes de video 2D

Màquines de mesura sense contacte: màquina de mesura video-òptica més compacta

Fotografia de Màquines de mesura sense contacte
L'ambiciós programa de desenvolupament de màquines de mesura sense contacte, iniciat per Tesa fa alguns anys, troba la seva plena justificació en la creixent demanda per part de la indústria de sistemes capaços de mesurar formes o materials que resulta impossible verificar per mitjans convencionals.

També amb label Swiss Made, la nova Tesa-Visio 200 es proposa satisfer aquesta demanda en favor d'una màquina de mesura video-òptica més compacta, sense comprometre les seves prestacions metrológicas.

Igual que totes les màquines Tesa-Visio, la seva concepció descansa sobre una base mecànica rigorosa: un sòcol de granit de grans dimensions i components d'última generació amb taula de mesura d'alta precisió,Resolució de mesura (0,05 µm), càmera color d'alta resolució, objectius telecéntricos o zoom indexable i Il·luminació diascópica i episcópica mitjançant díodes electro-luminescents (LEDs).