Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Tesa Technology Ibérica - Altres equips de mesura dimensional

Visio 200

Màquina-video manual: per a la mesura òptica

Fotografia de Màquina-video manual
L'ambiciós programa de desenvolupament de màquines de mesura sense contacte, iniciat per Tesa Technology fa alguns anys, troba la seva plena justificació en la creixent demanda per part de la indústria de sistemes capaços de mesurar formes o materials que resulta impossible verificar per mitjans convencionals.

El model Visio 200 es proposa satisfer aquesta demanda en favor d'una màquina de mesura video-òptica més compacta, sense comprometre les seves prestacions metrológicas.

Igual que totes les màquines Tesa-Visio, la seva concepció descansa sobre una base mecànica rigorosa: un sòcol de granit de grans dimensions i components d'última generació.

La taula té una mesura d'alta precisió. La resolució de la mesura és de 0,05 µm. Incorpora càmera color d'alta resolució, objectius telecéntricos o zoom indexable i il·luminació diascópica i episcópica mitjançant díodes electro-luminescents (LEDs)

El recorregut de mesura X/I/Z és de 200 x 100 x 150 mm. La precisió aconsegueix 3 µm + L/60 (X/I) i 5,9 µm + L/60 (Z), L en mm.