Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Felder Group Ibérica, S.L. - Fregadores de banda

Felder FINISH 1102

Lijadoras de banda ampla: interruptors de seguretat

Fotografia de Lijadoras de banda ampla
El sistema de control de la calibradora tempteja el recorregut de la banda gràcies a un raig de llum modular i activa el comandament electroneumático de la calibradora que permetrà l'oscil·lació de la banda. A més uns interruptors de seguretat vigila el recorregut de la banda d'escata. Si la banda d'escata surt, immediatament el control del recorregut de la banda per al motor de la banda d'escata.

Una taula per buit està a disposició com a opció, per al tractament de peces molt llises, petites i estretes. El buit és produït per un soplador d'alta pressió acoblat a la taula d'arrossegament. Quan el soplador funciona, es produeix un buit en les concavidades de la taula d'arrossegament. Aquest buit actua sobre la peça gràcies als forats de la taula d'arrossegament.

La gran diversitat dels models de màquines, d'agregats d'escatat possibles i d'opcions, permet adaptar cada màquina a les seves necessitats. És per això que, les calibradoras del Grup Felder, són la primera elecció per un "finish" perfecte de les seves superfícies. Des de més de 50 anys, s'encarreguen del desenvolupament, de la producció i de la distribució d'unes màquines per al treball de la fusta de qualitat superior.