Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Hersan (J.J.E. Hernández, S.A.) - Acopladores

Grecon Turbo-S 1000

Ensambladoras: aprocechamiento màxim de la fusta

Fotografia de Ensambladoras
Dotada, com totes les màquines d'assemblat de fusta de Grecon, del sistema d'empalmat finger joint, un dels mètodes més estables d'unió longitudinal de fusta que permet la reutilització de retales i un gran aprofitament de la fusta.

El sistema patentat satisfà totes les exigències de rendiment i qualitat. Les dues maduixes del sistema es connecten per cinta d'intermedi i treballen de forma independent.

El rendiment s'aconsegueix per prealineación dels paquets sobre les cintes d'intermedi.

Disposa de funcions com el control de paquets o la protecció contra astellat, i es poden processar llargs inicials de fusta de més de dos metres.