Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Tesa Technology Ibérica - Comparadors

Tesa

Comparadors ultraprecisos: incertesa de 0,8µm

Fotografia de Comparadors ultraprecisos
Entre les seves característiques destaquen:

- Un dels comparadors més precisos.

- Incertesa de 0,8µm.

- Repetibilidad 0,3µm.

- Durabilitat extrema als ambients de taller.