Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Tesa Technology Ibérica - Altres equips de mesura dimensional

Tesa

Caixes interfície: per palpadores amb o sense cable

Fotografia de Caixes interfície
Les electròniques renovades de Tesa per gestionar els palpadores electrònics en els seus utillatges. Amb el redissenyo de les electròniques, Tesa aconsegueix abaratir els costos en més d'un 50% quan es mesura amb menys de 4 palpadores. Tant per palpadores amb cable com sense cable. Possibilitat de fer funcions de mesura amb el programari TIS, subministrat gratis amb cada caixa interfície.