Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Felder Group Ibérica, S.L. - Alimentadors per al processament de fusta

Felder Variofeed 4

Alimentadors: amb un pes de 70 kg

Fotografia de Alimentadors
Les màquines per al treball de la fusta de la casa Felder són uns productes austríacs capdavanter sobre el mercat. El desenvolupament i la producció es realitzen a 100 per cent a la fàbrica d'Hall inT irol.

Entre les seves característiques destaquen:

Cap giratori per a qualsevol posició d'avanç

4 corrons d'avanç c. revestim. de goma, Ø 120 mm, amplària 60 mm

Avanci amb variador 3–18 m/min

Pes 70 kg