Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Gabarró Hermanos, S.A. - Dades de contacte

Ubicación y datos de contacto
Gabarró Hermanos, S.A.
Ctra. Torre Romeu s/n
08202 Sabadell (Barcelona) Espanya
☎:  +34‑‑937133134   +34‑‑937484838  
🖷:  +34‑‑937133060
w:  www.gabarro.com

Es mostrar la zona aproximada en la que l'empresa està ubicada.

Presentación
Gabarró Hermanos, S.A.

Importador de Fusta Serrada.
Importador de taulers, perfils i prefabricats.
Importador de parquets i paviments de fusta (d'interior i exterior) i sòls laminats.