Doing business in Spain? Interempresas Media is the key
Feria Virtual
Construcción (Maquinaria y Equipos)

Ibergrúas, S.A. - Grúas torre

Potain MD 208A

Grúas torre: con alcance de 62,5 m

Foto de Grúas torre
Características técnicas:

Flecha: 62,5 m.

Carga en punta: 2 t.

Carga máxima: 10 t.