Marcas, identidad, comunicación, formación: Gestión integral de la comunicación y el conocimiento

Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (Itene) - Presentació

Dades de contacte


Albert Einstein, 1 - Parque tecnológico
46980 Paterna (València) Espanya

Centre tecnològic

Ubicació de Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (Itene)

PresentacióITENE és un Centre Tecnològic constituït com a associació privada amb finalitats no lucratives d'àmbit nacional, fundada el 30 de maig de 1994.

El centre fomenta, amb caràcter general i per a qualsevol tipus d'empresa, la recerca científica, l'avanç tecnològic, el desenvolupament de la societat de la informació i la promoció de la sostenibilitat en els àmbits de l'envàs i embalatge, logística, transport i mobilitat.