Chauvin Arnoux Ibérica, S.A. - Mesuradors d'aïllament

MX 407

Controlador d'aïllament: amb multímetre

Fotografia de Controlador d'aïllament
El controlador d'aïllament MX 407 és un equip utilitzat principalment per verificar la seguretat de les instal·lacions elèctriques.

Garanteix la seguretat ja que detecta automàticament la presència de tensió perillosa i totes les mesures es realitzen segons les normes internacionals vigents, com l'IEC 60364, NF C 15-100, VDE 100, etc.

Permet les mesures d'aïllament a 250V / 500V / 1000 V, i per això és ideal per a una gran varietat d'aplicacions. A més, mesura la resistència fins a 4G i la tensió fins a 600 Vca/DC.

És idoni per ser utilitzat per tècnics electricistes, professionals de manteniment i organismes de control.

El MX 407 també és apropiat per al manteniment preventiu i reparació d'equips elèctrics tals com a motors, transformadors, cables, etc.

Està equipat amb un display de 4.000 comptes amb retroiluminación i ofereix visualització analògica i digital. També inclou una borsa mans lliures per facilitar el seu ús in situ, encara que igualment és ideal per al seu ús en laboratoris.

És un equip 600 V, CAT IV.