Posicionamos su web SEO / SEM

Chauvin Arnoux Ibérica, S.A. - Analitzadors d'espectre, de senyals i vectorials

Metrix MTX 1050

Analitzador d'espectres: és lleuger, portàtil i s'adapta a qualsevol aplicació

Fotografia de Analitzador d'espectres
Chauvin Arnoux compta amb l'analitzador d'espectres Metrix MTX 1050, un instrument compacte i econòmic que forma part dels Scopein@box. És lleuger, portàtil i s'adapta a qualsevol aplicació per respondre a les necessitats dels laboratoris i de l'ensenyament tècnic.

La comoditat i facilitat d'utilització de la instrumentació virtual permet l'intercanvi d'informació amb altres aplicacions Windows i posa a l'abast de tots, un analitzador d'espectres complet i amb memòries de referència i de configuració il·limitades.

L'equip ofereix un rang de freqüència de 400 kHz a 1 GHz, una àmplia dinàmica de mesura de -90 dBm a +20 dBm i una alta estabilitat amb una deriva de freqüència de només ±5 ppm/any, apte per a múltiples aplicacions. A més, posseeix 6 velocitats d'escombratge, tres filtres d'anàlisis i tres filtres de vídeo. La seva connexió directa a PC mitjançant USB, fa que l'usuari disposi d'una elevada capacitat d'emmagatzematge i d'una visualització òptima, gràcies a les imatges a color en alta resolució i de grans dimensions (fins a 5.000 punts en resolució horitzontal). Aquest analitzador d'espectres MTX 1050 és vàlid per als assajos de precalificación CEM i de modulació FM integrada.