Marcas, identidad, comunicación, formación: Gestión integral de la comunicación y el conocimiento

Marcas propias o representadas por Unilever Foods España, S.A. - Marcas propias o distribuidas por Unilever Foods España, S.A. - Distribución lácteos - Interempresas

  • Artua
  • Axe
  • Ben & Jerry's
  • Calve
  • Carte d'Or
  • Dove
  • Flora
  • Frigo
  • Hellmann's
  • Knorr
  • Knorr-Ligeresa
  • Ligeresa
  • Lipton
  • Pond's
  • Rexona
  • Skip
  • Timotei
  • Tulipan