Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Hortoflor Dos, S.C.L. - Dades de contacte

Ubicación y datos de contacto
Hortoflor Dos, S.C.L.
Estr. Logroño-Vigo (120), s/n
32450 A Barca Barbantes, Cenlle (Ourense) Espanya

Cómo llegar

☎:  +34‑‑988280402  
🖷:  +34‑‑988280399
w:  www.hortoflor.com
Producció, venda i comercialització de flors tallades

NOTA: Encara que hem fet esforços raonables per comprovar la correció de la ubicació de l'empresa/entitat, no podem garantir-la al 100%

Presentación
Hortoflor Dos, S.C.L.

Hortoflor 2 és una societat cooperativa gallega que porta més de vint anys de funcionament dedicada a la producció i comercialització de productes hortícoles i de flor tallada procedents de les explotacions dels seus socis. La seva seu social i centre d'operacions es troba en les naus situades en el lloc de Barbantes Estació, ajuntament de Cenlle; també té habilitats dos punts de recollida de mercaderia per als socis de les zones més allunyades de Verín i Bande.

Les explotacions agrícoles dels socis que s'integren en Hortoflor 2 se situen en zones, com gairebé tota Galícia, predominantment minifundistes on l'agricultura aconseguia solament nivells d'autoconsumo amb una rendibilitat pràcticament nul·la, formes tradicionals de treballar la terra i una deficient comercialització sense cap orientació al mercat. Tractant de salvar aquest problema en 1984 un grup de 27 agricultors van fundar aquesta societat amb l'objectiu d'augmentar les seves rendes agràries, reunint les seves produccions fins a obtenir un volum de mercaderia suficient que fes viable la comercialització. Actualment són més de 200 els socis cooperativistes d'Hortoflor 2, als quals cal sumar uns al voltant de 100 col·laboradors que, amb una inversió mínima, es dediquen fonamentalment al cultiu de mongeta i altres hortalisses en època estival, creant així una activitat que serveix de complement a la renda familiar.

Avui les superfícies de cultiu aconsegueixen tota la província d'Orense i en menor parteix les de Pontevedra i Lugo, explicant també amb socis productors al país veí; Portugal. La superfície mitjana de cultiu per soci és d'uns 3.000 metres quadrats dels quals una gran part correspon a cultiu protegit sota plàstic.