Doing business in Spain? Interempresas Media is the key
Feria Virtual
Construcción (Materiales)

Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC) - Datos de contacto

Ubicación y datos de contacto
Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC)
Pau Claris, 95
08009 Barcelona España

Cómo llegar

☎:  +34‑‑934675286  
w:  www.ccoc.es
Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña

NOTA: Aunque hemos hecho esfuerzos razonables para comprobar la corrección de la ubicación de la empresa/entidad, no podemos garantizarla al 100%

Presentación

La Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya és una organització empresarial, que agrupa de manera voluntària a les empreses constructores amb activitat a Catalunya i que habitualment contracten amb organismes públics.

La Cambra de Contractistes té el seu origen en l'Associació de Contractistes d'Obres Públiques de Catalunya fundada l'any 1912. Posteriorment i amb motiu de ser declarada "entitat d'utilitat pública" per S.M. el Rei Alfons XIII, al 1931 va prendre la denominació de Cambra Oficial de Contractistes d'Obres Públiques de Catalunya. Durant l'etapa franquista la Cambra va subsistir com entitat amb fons propis en el sí de la "Unión de Empresarios" del "Sindicato Provincial de la Construcción, Vidrio y Ceràmica". L'any 1977 i amb la Llei de Llibertat Sindical es va tornar a inscriure recuperant la denominació del 1931. Posteriorment, al 1991, es va suprimir el qualificatiu de "públiques" doncs les empreses associades executen obres per contracte tant amb promotors públics com privats.

Entre el 1977 i el 1993 els seus Presidents han estat persones destacades del mon empresarial de la construcció catalana: en Jacint CALSINA i GISPERT, en Josep PIERA i SALVADOR i en Josep Maria GRAU i GREOLES.

Al 1993 una absoluta majoria d'empreses associades van optar per un President executiu amb plena dedicació a l'entitat i va ser elegit per aquest càrrec en Rafael ROMERO i FERNANDEZ. En el mes de maig de 1997 va ser reelegit per un nou mandat de 4 anys que finalitza, per tant, l'any 2001.

¿QUI FORMA LA CAMBRA DE CONTRACTISTES?

Al voltant de 100 empreses de tot tipus, grans, petites i mitjanes, generalistes i especialitzades. Un 45% del total dels socis el constitueixen empreses petites, un 47% són empreses mitjanes i un 8% són empreses grans.

Aquestes empreses van construir l'any 2000 el 95% de les obres promogudes pel sector públic a Catalunya (Generalitat, Ajuntaments i Administració Central) i el 35% de les obres privades, el que fa que les empreses associades suposin, aproximadament, el 50% del total de la construcció catalana. Aquest important pes de la Cambra, en funció del que aporten llurs socis, la converteix en interlocutor privilegiat i portaveu autoritzat en la defensa dels interessos col·lectius del sector.

L'òrgan sobirà de govern és l'Assemblea General formada per la totalitat de les empreses associades. Cada quatre anys es fan eleccions per determinar els membres de la Junta Directiva que, en les seves reunions mensuals, decideix la gestió ordinària del programa d'actuació aprovat per l'Assemblea. La composició actual de la Junta Directiva es troba en annex.