Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Associació de Sobrestants i Tècnics Superiors d'Obres Públiques i Construcció de Catalunya - Dades de contacte

Ubicación y datos de contacto
Associació de Sobrestants i Tècnics Superiors d'Obres Públiques i Construcció de Catalunya
Salvador Espriu, 2 Apartat de C., 43
25300 Tàrrega (Lleida) Espanya

Cómo llegar

☎:  +34‑‑973500002  
🖷:  +34‑‑973500002
w:  www.sobreestants.com

NOTA: Encara que hem fet esforços raonables per comprovar la correció de la ubicació de l'empresa/entitat, no podem garantir-la al 100%

Presentación
Associació de Sobrestants i Tècnics Superiors d'Obres Públiques i Construcció de Catalunya

La professió de capatàs va ser creada per Reial decret del 12 d'abril de 1854, que va dividir el personal auxiliar del cos d'enginyers de camins en tres categories: ajudants, auxiliars i capatassos.

El Reial decret de l'11 de febrer de 1857 va establir la creació de 5 escoles pràctiques per dur a terme les tasques d'una formació sòlida i eficaç per al capatàs, però, com no podia donar sortida a tots els animals, les escoles practiques es van tancar per la Real Ordre d'1 d'octubre de 1859.
En 1902, el Reial decret del 3 d'octubre, va fusionar els capatassos i els ajudants d'Obres Públiques en un sol cos anomenat "Auxiliars Facultatius d'Obres Públiques", però a l'any següent, en 1903, es van tornar a separar els 2 cossos, i els capatassos van passar a regular-se pel Reglament orgànic del 13 de febrer de 1903.

En la història recent, no tornem a trobar la figura del sobrestante fins a l'any 1976, concretament fins al Decret 707/76, del 5 de març de 1976, en el qual es recull la nova Ordenació de la Formació Professional d'acord, i com a desenvolupament de la llei general d'educació i finançament de la reforma educativa. Aquesta ordenació, organitza la Formació Professional en general, i, alhora, indica les regulacions posteriors dels graus i les especialitats.

Aquí és on apareix la figura del sobrestante, concretament arran del traspàs de competències de l'Estat a la Generalitat de Catalunya. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Servei Territorial d'Ensenyament, van acordar, segons la resolució del 20 de maig de 1983, la concessió de l'autorització prèvia per a la creació de l'escola de Sobrestantes d'Obres Públiques amb la qualificació de centre professional de segon grau. Aquesta autorització prèvia va ser ratificada el 2 de setembre de 1985 arran de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat el 28 de setembre de 1985. L'autorització definitiva va ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 10 de maig de 1985. Paral·lelament a tot aquest procés, el dia 2 de setembre de 1985, es dicta una ordre per la qual s'aprova l'ensenyament de Formació Professional de Segon Grau, règim d'ensenyaments especialitzats. En l'annex d'aquesta ordre apareix el pla d'estudis dels Sobrestantes. D'acord amb la història i la regulació de la professió, considerem que els estudis de Sobrestantes es poden enquadrar i han d'enquadrar-se en el marc de la Formació de Segon Grau, en el règim d'ensenyament especialitzat, branca de Construcció i Obres.