Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Arcer - Instituto para La Promoción Armaduras Certificadas (IPAC) - Dades de contacte

Ubicación y datos de contacto
Arcer - Instituto para La Promoción Armaduras Certificadas (IPAC)
Orense, 58 - 10º D
28020 Madrid Espanya

Cómo llegar

☎:  +34‑‑915567698  
🖷:  +34‑‑915567589
w:  www.arcer.es
Marca corporativa per a productes d'acer utilitzats en l'elaboració d'armadures passives per al formigó.

NOTA: Encara que hem fet esforços raonables per comprovar la correció de la ubicació de l'empresa/entitat, no podem garantir-la al 100%

Presentación

ARCER és una marca corporativa per a productes d'acer utilitzats en l'elaboració d'armadures passives per al formigó, tals com a barres rectes i rotllos d'acer corrugado soldable.

La marca ARCER sorgeix motivada pel desig de crear un element diferenciador dins dels acers certificats. Té caràcter voluntari i acull a aquells fabricants interessats en la innovació i el desenvolupament dels seus productes.


Barres Corrugadas

Rotllos Corrugados


OBJECTIUS DE LA MARCA ARCER

La marca ARCER té com a objectiu principal la innovació i el desenvolupament dels productes emparats per la mateixa, fomentant la qualitat i l'avanç dels coneixements tècnics i científics sobre els mateixos.

El convenciment que la distinció dels productes d'acer per a formigó davant el mercat únic europeu ha de basar-se no només en la qualitat, sinó també en les prestacions dels mateixos, motiva el fet que els productes amb marca ARCER tractin de garantir una sèrie de característiques addicionals, no recollides en les normes de referència, recolzant les mateixes a través d'un segur de responsabilitat civil.

Els productes ARCER tenen, doncs, els següents elements diferenciadors en relació a altres productes en possessió de marques o distintius de qualitat:

- Tots ells són acers amb característiques especials de ductilitat.

- Tots ells estan sotmesos a un sistema voluntari de certificació auditat de forma externa: la marca AENOR d'acers per a formigó.

- Tots ells superen els requisits exigits per a aquests productes tant per la Reglamentació Oficial, com per les normes UNEIX de producte que els són aplicable.

- El comportament d'aquests acers està garantit per ARCER i recolzat per mitjà d'un segur de responsabilitat civil que cobreix els danys i perjudicis que poguessin derivar-se de la seva ocupació.