Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Barberán, S.A. -

MENH

Vernissadora alisadora: per a productes termofusibles sobre superfícies planes

Fotografia de Vernissadora alisadora
Barberán desenvolupa la vernissadora alisadora MENH, una màquina per a l'aplicació dels nous vernissos termofusibles sobre superfícies planes mitjançant un capçal superior amb un corró aplicador de silicona i dos corrons dosificador i alisador calefactados amb resistències en bany d'oli. Aquesta màquina precisa a més d'un equip per a la fusió i alimentació del producte termofusible al capçal d'aplicació. La velocitat de producció és de 25 m/min (altres velocitats sota demanda).

La MENH està dissenyada especialment per aportar l'adequat sistema d'aplicació a aquest nou concepte al món del vernissat industrial, on s'elimina, gràcies a ella i a aquests nous productes, la necessitat d'usar màquines masilladoras i aplicadoras de fons amb els seus respectius sistemes d'assecat, així com el tradicional escatat intermedi entre el fons i l'acabat.

Aquesta màquina vernissadora alisadora destaca per la seva simplicitat d'ús, ja que és fàcil d'ajustar, de manipular i de netejar. Els requeriments d'espai són realment mínims, sobretot si es compara amb les màquines que substitueix la MENH en el procés de vernissat en continu. A més, la qualitat de l'acabat és totalment comparable als millors sistemes de vernissat. Amb aquesta màquina neix un nou sistema de vernissat, senzill i econòmic, que es basa en l'aplicació d'aquest nou vernís de poliuretà termofusible: l'Hot Coating.

Aquest vernís, per les seves característiques úniques, permet l'aplicació, en una sola mà, de gramatges de 10 fins a 50 g/m2 amb un alt grau de cubrición, i l'allisat en humit eliminant la necessitat d'un posterior escatat, i no precisa de túnels d'assecat abans d'entrar en l'aplicació de la capa final d'acabat.

Les característiques úniques d'aquest vernís, en conjunció amb la MENH, desenvolupada per Barberán aquest tipus d'aplicació genera dos avantatges principals: la grandària de línia és molt més curt i els costos operatius, d'aquesta nova línia, molt més baixos.

Si s'analitzen els costos operatius, ressalta el fet que en els sistemes tradicionals de vernissat, si es pretén que quedin 15 g/m2 de fons, s'apliquen 35 o 40 grams per poder escatar sense que l'escata coma la xapa, retirant un mínim de 15 a 25 g/m2 per assegurar que s'escata tota la superfície de la peça. És a dir, en el sistema tradicional, es paga per aplicar 15 o 20 g/m2 de fons, que en la màquina següent es retira, amb l'únic objectiu de tenir una superfície llisa. Aquest objectiu d'obtenir una superfície llisa s'aconsegueix, en aquest nou sistema de vernissat, mitjançant l'ocupació d'un corró alisador especialment dissenyat per a aquesta fi.

L'empresa calcula que l'estalvi de material amb la MENH representa un 25 per cent aproximadament.