Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Barberán, S.A. -

Barberán BRB-2

Vernissadora: amb dos capçals de corrons

Fotografia de Vernissadora
BRB-2 de Barberán és vernissadora amb dos capçals de corrons a transport de banda. Està dissenyada per aplicar una capa uniforme de vernís o de pintura sobre superfícies planes, mitjançant dos capçals iguals i independents. Cadascun va equipat amb un corró aplicador i un altre dosificador que permet ajustar el gruix de la capa a aplicar amb absoluta precisió.

Els capçals aplicadors estan subjectes a la bancada mitjançant quatre columnes de suport per a la màxima estabilitat (sistema exclusiu de Barberán).

Per al transport de les peces a vernissar, disposa d'una banda resistent als dissolvents de neteja, amb sistema d'acte centrat.