Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Barberán, S.A. - Equips d'assecat de fusta

Barberán Optioven

Túnel d'assecat a pressió: amb llums ANAR per a productes basi aigua

Fotografia de Túnel d'assecat a pressió
Optioven de Barberán és un túnel d'assecat a pressió amb llums infrarojos per a productes basi aigua.

Resultat de la combinació del sistema d'assecat a pressió amb la tecnologia d'assecat per infrarojos d'ona curta i mitjana, aquest sistema permet escalfar la peça d'una forma molt més directa i eficient, reduint el consum energètic associat a l'escalfament de grans masses d'aire i escurçant considerablement els temps d'assecat. A més, permet obtenir excel·lents qualitats superficials.