Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Knauf España - Plaques i panells aïllants

W 623

Trasdosados autoportantes: estan composts per plaques estàndard

Fotografia de Trasdosados autoportantes
Els trasdosados autoportantes W 623 de Knauf estan composts per plaques Knauf Standard cargolades a una estructura metàl·lica que va fixada al seu torn a l'envà o emmurallo base amb l'ancoratge directe Knauf, a una certa distància d'aquest per aconseguir una cambra d'aire que elimini la influència de la temperatura i els sorolls de l'habitació. Per aconseguir un major aislamento es pot emplenar el buit amb fibra mineral de l'espessor i densitat adequats per a cada cas.

Els perfils metàl·lics 60/27 van situats cada 60 cm i són introduïts en els perfils O 30 x 30 superior i inferior que prèviament han de ser fixats al sòl i sostre.

Les plaques es cargolen als repfiles amb cargols autoperforantes TN 25. Finalment, es dissimulen les juntes amb cinta i pasta Knauf fungenfüller Leicht.

Si l'envà té una sola placa i va a ser ser alicatada, la separació màxima entre perfils verticals ha de ser de 40 cm per evitar deformacions. Així mateix, en zones humides (cambres de bany, cuines, etc.) s'ha d'instal·lar la placa Impregnada Knauf de color verd que té un tractament especial hidrófugo. Per realitzar una barrera de vapor, es pot instal·lar plaques Knauf Standard + Al que porten una làmina d'alumini. Cada 15 m ha de preveure's una junta de dilatació.