Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Atlas Copco, S.A.E. - Div. Compresores - Filtres de carbó actiu

Filtro QDT

Torre de carbó activat: proporciona una puresa de l'aire comprimit de Classe 1

Fotografia de Torre de carbó activat

La torre de carbó activat (QDT) és l'última innovació d'Atles Copco en tractament de l'aire. Aquest filtre utilitza carbó activat per adsorber el vapor d'oli de l'aire comprimit, donant com resultat una puresa de l'aire de Classe 1 (d'acord amb la norma ISO 8573-1), i està dissenyat per a una llarga vida útil.

El carbó activat és essencial per extreure el vapor d'oli de l'aire comprimit i obtenir una puresa de Classe 1. Aquest nivell de fiabilitat és imprescindible per a aplicacions i indústries on la puresa de l'aire és un factor crític per protegir el procés de producció i la qualitat del producte final. (Per exemple, en aplicacions que precisen aire especial per a eines o instrumentació)

Puresa fiable de l'aire

Són vàries els avantatges resultants de la combinació específica de quantitat i tipus de carbó activat en el filtre QDT d'Atles Copco.

Amb un contingut màxim de vapor d'oli de 0,003 mg/m3, el QDT adsorbe no només la boirina i els aerosols d'oli, sinó també el propi vapor d'oli, garantint una puresa de l'aire de Classe 1 conforme a la norma ISO 8573-1.

En segon lloc, el QDT té una vida útil de 4000 hores, garantides en condicions de referència de 35 °C* i amb una contaminació màxima de l'aire de 0,35 mg/m3 d'oli en l'entrada del filtre, comparat amb els filtres de cartutx tradicionals. La menor temperatura d'entrada i la menor contaminació per oli perllongaran fins i tot més la vida útil de la torre de carbó activat.

A més, l'indicador d'oli permet un manteniment proactiu ja que assenyala quan està saturat el filtre QDT i ha de ser substituït. Unit a la senzillesa de manteniment, aquesta característica protegeix el seu procés de producció i el seu producte final de la contaminació per oli.

Finalment, el QDT s'ha dissenyat, fabricat i provat d'acord amb la ISO 12500-2, la norma oficial de fiabilitat dels filtres d'aire comprimit.

Conclusió

El QDT amplia la gamma de filtres Atles Copco, permetent una solució de filtrat per a cada classe de puresa de l'aire. Per favor, posi's en contacte amb el seu representant local d'Atles Copco i descobreixi com Atles Copco pot millorar la puresa de l'aire comprimit i protegir al mateix temps el seu procés de producció i la qualitat dels seus productes.