Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Persianas Persax, S.A - Tendals

Creta

Tendal pla: per a la seva aplicació en verandas, cobertes acristaladas, jardins d'hivern, etc

Fotografia de Tendal pla
El tendal pla Creta és un sistema dissenyat per a la seva aplicació en verandas, cobertes acristaladas, jardins d'hivern, etc.

La seva aplicació per sobre dels acristalados aporta una molt important protecció solar, millorant de manera significativa l'aïllament tèrmic, repercutint això directament en el confort i l'estalvi d'energia en la climatització de l'estada.

La mesura màxima de superfície és de 25m2, amb una sortida màxima de 6 metres i mínima d'1,4 metres. La línia màxima és de 5 metres i la mínima d'1 metre.

El seu muntatge és mes senzill en venir els cartutxos de tensió ja muntats en el seu interior, amb el que s'evita la manipulació d'aquest sistema per part de l'instal·lador.