Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

JCB Maquinaria, S.A. - Braços manipuladors telescòpics

JCB Teletruk 4x4

Telescòpica: d'alta capacitat de càrrega

Fotografia de Telescòpica
Es tracta d'una màquina d'alta capacitat de càrrega amb mínimes dimensions i d'un estret radi de gir.?us principals característiques cal destacar que compta amb transmissió hidrostàtica i tracció permanent a les quatre rodes, 3 tones de capacitat de càrrega, 1.500 kg de capacitat en abast frontal a 2,2 m d'excavació i ràdio de gir per sota de 3 m. El canvi de cullera/forquetes o qualsevol un altre implemento es realitza en un temps mitjà de 2 minuts i té 3 maneres de conducció: per a treball, per a pendents i per a desplaçament.%ala Teletruk 4x4 es presenta com una màquina única en el seu gènere proporciona una nova combinació d'avantatges que milloren considerablement els nivells de productivitat, aportant nous elements de qualitat, seguretat i versatilitat.%ala característica principal que diferencia a la Teletruk de qualsevol altre carretó elevador contrapesada és el braç telescòpic. La Teletruk de fet, no està dotada d'un masteler vertical tradicional, sinó d'un braç telescòpic que permet posicionar les càrregues d'una manera impossible per a qualsevol altre carretó contrapesat de masteler convencional.?, manté la grandària compacta i la gran capacitat de càrrega d'un carretó contrapesat; a això, se li sumeixi la inclinació del tauler de 111°.