Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Knauf España - Paviments tècnics

Knauf Tecno

Sòl enregistrable: amb sistema de neutralització acústica

Fotografia de Sòl enregistrable
Tecno és un sòl enregistrable de Knauf que destaca pel seu alt rendiment en el muntatge. Ofereix una perfecta unió, superfície de càrrega elevada i la possibilitat d'utilitzar-ho en diverses construccions. Està dotat d'una bona insonorització gràcies al sistema de neutralització acústica. Permet una reduïda variació de les dimensions a un baix efecte de fluctuacions higrotérmicas.

Qualsevol revestiment és apte per col·locar sobre els sòls Tecno. Les dimensions de la placa són d'1.200 x 600 i 600 x 600 mm. Les vores són cants rectes. Tenen un espessor de 25, 28, 32 i 38 mm. Les densitats són d'1.500 i 1.100 kg/m3. Els acabats són en pintura Epoxy Uni, Multi i Stone.

La instal·lació en sec dels sòls Tecno presenta més avantatges que les dels sòls en humit. Durant el muntatge del sòl, la resta de la construcció no rep humitat alguna pel que no cal esperar temps d'assecat i, en conseqüència, el projecte pot executar-se en menys temps.

Tecno destaca pel seu excel·lent amortiment enfront de les trepitjades. És l'elecció idònia per a paviments, sistema de millora de superfícies i manipulació de sòls.